Back
Next
Tarihçe
Anabilim Dalımız 1982 yılında kurulmuş olup Başkanlığına, Parazitoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet
Ali ÖZCEL getirilmiştir. Anabilim Dalı ilk olarak, kampüs içinde, bugün Eczacılık Fakültesinin yer aldığı binada
çalışmaya başlamış 1983 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi için, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı' ndan boşalan,
şimdiki yerine taşınmıştır. 1984 yılından 2004 yılına kadar geçen yirmi 20 yıllık sürede Anabilim Dalı binası 1997 yılında
kısmi onarım görmüş, laboratuvar bölümleri yenilenmiştir. Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ile Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları 1982 yılından 1997 yılına kadar rutin periferik kanda sitogenetik çalışmalar, Barr cismi bakısı, prenatal
tanı işlemlerini Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarlarında birlikte yürütmüşlerdir. 1997' de Genetik Hastalıklar Araştırma
ve Uygulama Merkezi (EGETAM) kuruluşuna da katkıda bulunulmuştur. Ayrıca Moleküler Biyoloji ve Genetik Analizler için
EGETAM' a da hizmet verilmiştir.
Anabilim Dalı' nın Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, 1983 yılından bu yana araç - gereç ve yetişmiş eleman yönünden
geliştirilmiş olup, bugün Moleküler Genetik Tanı Laboratuvarı olarak 2000 yılından bu yana 16 birime rutin hizmet vermeye
başlamıştır. Edinmiş olunan modern, bilgisayar kontrollü moleküler analiz cihazları ile, kısa sürede güvenilir sonuç verme
olanağına kavuşulmuştur.
Haberler
Vizyonumuz
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış hekimlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, dünyadaki nitelikli
üniversiteler ile eşdeğer lisansüstü eğitim programları ile alanındaki bilimsel gelişmelere hâkim ve yaptığı araştırmalarla tıp
bilimine katkıda bulunan bilim insanlarını yetiştiren bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.
Misyonumuz
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim
ve araştırma etkinliklerine zemin oluşturacak projeler planlamak ve yürütmek. Uluslararası seviyede kabul
edilen bir moleküler biyoloji laboratuvarı olarak hekimlere teşhis ve tedavi konusunda destek vererek sağlık hizmetlerinin
kalitesi arttırmak..
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 35100, Bornova / İZMİR
Tel: (232 390 22 60) | Fax: (232 342 05 42)
E-posta:tibbibiyoloji@mail.ege.edu.tr
Tasarım: Çağdaş AKTAN