DUYURULAR

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2013-2014 Seminer Programı

-->

Tarihçe

Anabilim Dalımız 1982 yılında kurulmuş olup Başkanlığına, Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL getirilmiştir. Anabilim Dalı ilk olarak, kampüs içinde, bugün Su Ürünleri Fakültesinin yer aldığı binada çalışmaya başlamış 1983 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi için, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı' ndan boşalan, şimdiki yerine taşınmıştır.

1984 yılından 2004 yılına kadar geçen yirmi 20 yıllık sürede Anabilim Dalı binası 1997 yılında kısmi onarım görmüş, laboratuvar bölümleri yenilenmiştir.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ile Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Elemanları 1982 yılından 1997 yılına kadar rutin periferik kanda sitogenetik çalışmalar, Barr cismi bakısı, prenatal tanı, amniyosentez işlemlerini Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarlarında birlikte yürütmüşlerdir. 1997' de Genetik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGETAM) kuruluşuna da katkıda bulunulmuş ve halen Anabilim Dalı Başkanı Merkez Yönetim Kurulunda görev almaktadır. Ayrıca Moleküler Biyoloji ve Genetik Analizler için EGETAM' a da hizmet verilmektedir.

Anabilim Dalı' nın Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, 1983 yılından bu yana araç - gereç ve yetişmiş eleman yönünden geliştirilmiş olup, bugün Moleküler Genetik Tanı Laboratuvarı olarak 2000 yılından bu yana 16 birime rutin hizmet vermeye başlamıştır. Edinmiş olunan modern, bilgisayar kontrollü moleküler analiz cihazları ile, kısa sürede güvenilir sonuç verme olanağına kavuşulmuştur.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL (1981 - 1991)

Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU (1991 - 2011)

Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ (2011 - Devam Ediyor)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 35100, Bornova / İZMİR
Tel: (232 390 22 60) | Fax: (232 342 05 42)
E-posta:tibbibiyoloji@mail.ege.edu.tr
Tasarım & Kodlama: Çağdaş AKTAN