Misyonumuz

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve araştırma etkinliklerine zemin oluşturacak projeler planlamak ve yürütmek. Uluslararası seviyede kabul edilen bir moleküler biyoloji laboratuvarı olarak hekimlere teşhis ve tedavi konusunda destek vererek sağlık hizmetlerinin kalitesi arttırmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 35100, Bornova / İZMİR
Tel: (232 390 22 60) | Fax: (232 342 05 42)
E-posta:tibbibiyoloji@mail.ege.edu.tr
Tasarım & Kodlama: Çağdaş AKTAN