Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Anabilim Dalımızda moleküler tıp kavramını yansıtabilen, genom bilim alanında teknolojik yetkinlik kazanmış bir rutin laboratuvarımız hizmet vermektedir. Anabilim Dalının rutin olarak vermiş olduğu Moleküler Tanı hizmetleri aşağıda listelenmiştir. Moleküler Biyoloji laboratuvarı yeni yapılan bölümleri ile 2004 yılından bu yana birçok Anabilim Dalı’na 36 adet rutin moleküler analiz yapmakta olup, halen Ege Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi ile birlikte rutin moleküler analiz hizmeti vermektedir.

Anabilim Dalımızda vizyonumuz gen ve hücre düzeyinde özellikle yeni tanı ve tedavi yöntemlerine yönelik temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, hasta hizmetleri geliştirmektir.

Anabilim dalımızda, toplumda yaygın olarak görülen trombolifi, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi hastalıklara yatkınlığın değerlendirilmesi amacıyla bu hastalık gruplarında mutasyon /polimorfizm analizi ve genotipleme yapılmaktadır. Yapılan testler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ayrıca lösemi hastalıklarına moleküler tanı açısından yardımcı olmak amacıyla lösemi panelinde farklı translokasyon testleri ve lenfoma tanısı ve sınıflandırmasına yardımcı olmak amacıyla B-Hücre Immunglobulin gen klonalitesi ve T-hücre reseptörü gen klonalitesi testleri yapılmaktadır.

Moleküler Biyoloji Laboratuvarında Yapılan Moleküler Analizler

DNA İzolasyonu RNA İzolasyonu
Faktör V Leiden Mutasyonu (G1691A) Prothrombin Mutasyonu (G20210A, C20221T)
Metilentetrahidrofolat Redüktaz Polimorfizmi (MTHFR C677T) Multidrug rezistan 1 (MDR1) RNA Kantitasyon
Metilentetrahidrofolat Redüktaz Polimorfizmi (MTHFR A1298C) Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Polimorfizmi(BDNF Val66Met)
Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1Polimorfizmi (PAI1 4G/5G) Sitokrom P450 CYP2B6*4A (K262R)
Faktör XII Polimorfizmi (C46T) Sitokrom P450 CYP2B6*6A (Q172H, K262R)
Angiotensin-Converting Enzimi Polimorfizmi (ACE I/D) Sitokrom P450 CYP2B6*28 (R378X)
Anjiotensinojen Polimorfizmi (M235T) Hemochromatosis Mutasyonu (H63D, C282Y)
Apo B Mutasyonu (Kodon 3500; C9774T, G9775A) C-Reaktif Protein Polimorfizmi (CRP G1059C)
Apo E Polimorfizmi (Kodon 112 ve 158; E2/E3/E4) Sitokeratin-20 (CK-20) RNA Kantitasyon
PPARs polimorfizmi (Exon 2 / Pro12Ala ve Exon 6 / C478T) t(15;17) PML-RAR Translokasyon RNA Kantitasyon
t(9;22) BCR-ABL Translokasyon RNA Kantitasyon t(8;21) AML1-ETO Translokasyon RNA Kantitasyon
t(1;19) E2A-PRL Translokasyon RNA Kantitasyon inv(16) CBF-MYH11 İnversiyon RNA Kantitasyon
t(12;21) TEL-AML1 Translokasyon RNA Kantitasyon JAK-2 Mutasyonu (V617F)
t(4;11) MLL-AF4 Translokasyon RNA Kantitasyon Telomeraz hTERT RNA Kantitasyon
Multidrug rezistan 1 (MDR1) RNA Kantitasyon B-HÜCRE IMMUNGLOBULİN GEN KLONALİTESİ (11 tetkik yapılmakta)
FIP1L1-PDGFR? Translokasyon DNA Kalitatif T-HÜCRE RESEPTÖRÜ GEN KLONALİTESİ 9 tetkik yapılmakta)
FIP1L1-PDGFR? Translokasyon RNA Kalitatif t(2,5) NPM / AKL
t(14,18 )Translokasyon RNA Kantitasyon Katekol-O-Metiltransferaz Polimorfizmi (COMT Val108/158Met)
N-Asetiltransferaz 2 Polimorfizmi (NAT2*5A, 6A, 7A/B)

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 35100, Bornova / İZMİR
Tel: (232 390 22 60) | Fax: (232 342 05 42)
E-posta:tibbibiyoloji@mail.ege.edu.tr
Tasarım & Kodlama: Çağdaş AKTAN