Anabilim Dalımızda Tamamlanmış TÜBİTAK Projeleri

Ekip
Proje Adı
Proje No
Yıl
ALKAN, Mehmet Ziya; ALPMAN, Asude; AVCI, Çığır Biray; TÖZ, Seray; ÖZBEL, Yusuf; SÖZMEN, Eser; GÜNDÜZ, Cumhur
Türkiye'de kutanöz leishmaniasis etkeni Leishmania tropica'nın genom analizi
TÜBİTAK SBAG Proje 110S406, 2013: 1-70
2013
TOSUN, Metiner; KIRMIZIBAYRAK BALLAR, Petek; ERAÇ, Yasemin; KOSOVA, Buket; KARAKAYA SELLİ, Çiğdem
İnsan primer aortik düz kas hücrelerinde TRPC iyon kanal genlerinin post-transkripriyonel kontrolü ile ilişkili mirna-ekspresyon kalıbının işlevsel genomik analizi/div>
TÜBİTAK SBAG Proje 110S096, 2013: 1-100
2013
YENİEL, Ahmet Özgür; ERGENOĞLU, Ahmet Mete; ZEKİOĞLU, Osman; SELVİ, Nur; KAYMAZ, Burçin
Normal, intrauterin gelişme kısıtlılığının eşlik ettiği ya da etmediği preeklampsili olgularda selüler prion proteini (PrPc) ve COMMD-1 ekspresyonu
TÜBİTAK SBAG Proje 111S272, 2012: 1-84
2012
AKTUĞ, Hüseyin; KOSOVA, Buket; UYSAL, Ayşegül; YAVAŞOĞLU, Altuğ; ÇETİNTAŞ, Vildan Bozok
Deneysel rattus albinus diyabet modeli üzerinde; in vitro fertilizasyon ve erken embriyogenezis sürecinin, gap junction ve adezyon proteinleri üzerine etkilerinin araştırılması
TÜBİTAK SBAG Proje 109S457, 2012: 1-48
2012
LAMBRECHT, Fatma Yurt; DURKAN, Kübra; GÜNDÜZ, Cumhur
Tümör görüntüleme ajanı olarak teknesyum-99m işaretli bombesin benzeri peptid konjugasyonu; HYNIC-litorin'in hazırlanması ve in vitro değerlendirilmesi
TÜBİTAK SBAG Proje 108S200, 2011: 1-118
2011
TOSUN , Metiner; ERDAL , Ş. Esra; KOSOVA , Buket; ERAÇ , Yasemin
TRPC gen ailesinin karsinojenezdeki işlevsel ekspresyon kalıbının post-transkripsiyonel gen susturma ile araştırılması
TÜBİTAK SBAG Proje 108S072, 2011: 1-112
2011
GÜNDÜZ, Cumhur; OKTAR, Nezih; ÇOĞULU, Özgür; AKALIN, Taner; DALBASTI, Tayfun
Diffüz ve yüksek dereceli glial tümörlerde tümör süpressör genlerin epigenetik değişimlerinin realtime online PCR tabanlı metillenmiş alellerin kantitatif analizi yöntemi ile belirlenmesi
TÜBİTAK SBAG Proje 107S364, 2010: 1-203
2010
ÖZKINAY, Ferda; KURUGÖL, Zafer; ÇOKER, Mahmut; ÇOĞULU, Özgür; GÜNDÜZ, Cumhur; PEHLİVAN, Sacide; AKIN, Haluk; KOTUROĞLU, Güldane; ONAY, Hüseyin; EKMEKÇİ, Aslıhan; AYKUT, Ayça; BİRAY, Çığır
Emziren anne ve bebeklerindeki vitamin D reseptör polimorfizinlerinin anne saç kökü hücrelerinde ekspresyonları, anne sütünde ve bebek serumundaki vitamin D düzeyleri ilişkisi
TÜBİTAK SBAG Proje 3326 106S048, 2008: 1-69
2008
KOSOVA, Buket; TEZCANLI, Burçin; EROĞLU, Zuhal; GÜNDÜZ, Cumhur; TOPÇUOĞLU, Nejat; SELVİ, Nur; BİRAY, Çığır; ÖZEL, Rukiye; SAYDAM, Güray; ŞAHİN, Fahri
STAT3, STAT5A ve STAT5B ekspresyonlarının lösemi hücre hatlarında antisense-oligonükleoditleri ve sİRNA aracılığı ile kalıcı olarak baskılanması ve apoptozun indüklenmesi
TÜBİTAK SBAG Proje 3266 105S459, 2008: 1-91
2008
TOSUN, Metiner; AKÇALI, K. Can; KOSOVA, Buket; ERAÇ, Yasemin
Sıçan vasküler düz kasında TRPC gen ailesinin değişimsel ekspresyonlarının yaşlanma sürecindeki yeri
TÜBİTAK SBAG Proje 2735 103S176, 2007: 1-116
2007
TOSUN, Metiner; KOSOVA, Buket; ERAÇ, Yasemin; SELLİ, Çiğdem
Vazospazm gelişiminde kapasitatif kalsiyum girişinin farmakolojik ve moleküler yaklaşımlarla kontrolü
TÜBİTAK SBAG Proje 3033 104S568, 2007: 1-118
2007
ÇOĞULU, Özgür; GÜNDÜZ, Cumhur; ÇANKAYA, Tufan; ÖZKINAY, Ferda; ÖZKINAY, Cihangir
İdiyopatik mental retardasyonda kromozomlarda subtelomerik bölge taranması
TÜBİTAK SBAG Proje 2546, 2004: 1-58
2004

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 35100, Bornova / İZMİR
Tel: (232 390 22 60) | Fax: (232 342 05 42)
E-posta:tibbibiyoloji@mail.ege.edu.tr
Tasarım & Kodlama: Çağdaş AKTAN